Την Άννα Διαμαντοπούλου προτείνει η κυβέρνηση για την ηγεσία του ΟΟΣΑ

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει για πρώτη φορά την ηγεσία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και προτείνει την πρώην

Περισσότερα

ΟΟΣΑ: Παράδειγμα προς μίμηση η Ελλάδα στη χρήση ψηφιακών μέσων

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προβάλλει την Ελλάδα ως παράδειγμα προς μίμηση στη χρήση ψηφιακών μέσων με σκοπό

Περισσότερα

Εγκύκλιο για την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών

Εγκύκλιο αναφορικά με την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών, μεταξύ άλλων, σε όλους τους Δήμους, τις Περιφέρειες

Περισσότερα