Πόσα παγούρια θα πάρει ο κάθε Νομός- 24.245 θα σταλούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μετά την υπ. αριθμ. 33/4-9-2020 σύμβαση δωρεά, η οποία συνήφθη μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ.

Περισσότερα