Όταν το δημόσιο συμφέρον υπερτερεί του ιδιωτικού…

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε δημόσια την κα Μαρία Σταυρινούδη, για την παραχώρηση του ακινήτου της στην περιοχή της Αγίας

Περισσότερα