ΠΕΣ/ΝΑΤ  ΧΙΟΥ: ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ!!!

Διαβάσαμε στον τοπικό τύπο τις ευχαριστίες προς τον απερχόμενο πρόεδρο του Οίκου Ναύτη κύριου Ευάγγελου Αυγουλά, για την καθοριστική συμβολή

Περισσότερα