Εγκύκλιο για την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών

Εγκύκλιο αναφορικά με την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών, μεταξύ άλλων, σε όλους τους Δήμους, τις Περιφέρειες

Περισσότερα