Προσωπικά Παζάρια ξεκίνησαν σύμβουλοι της Πρωτοβουλίας

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβουλίας Ανδρέας Βεργίτσης και Γιώργος Μπελέγρης ξεκίνησαν προσωπικά παζάρια με τον Σταμάτη Κάρμαντζη, προκειμένου να πάρουν

Περισσότερα