Πρώτος ψεκασμός Δακοκτονίας 2020 σε Βροντάδο και Χίο

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Χίου ,Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου γνωρίζει ότι από τις  7/7/2020  ημέρα Τρίτη και

Περισσότερα