«Στηρίζουμε τα Μαγαζιά μας– Στηρίζουμε τον Τόπο μας»

Με στόχο την ενίσχυση της χιακής αγοράς και οικονομίας, η οποία πλήττεται τα μέγιστα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, με πρωτοβουλία

Περισσότερα