Την κα Ευγενία Γ. Βασιλοπούλου-Μεταξά εξέλεξε παμψηφεί το Δ.Σ. Οινουσσών ως πρώτη Συμπαραστάτη του Δημότη

Την κα Ευγενία Γ. Βασιλοπούλου-Μεταξά εξέλεξε σήμερα παμψηφεί το Δημοτικό Συμβούλιο Οινουσσών ως πρώτη Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Περισσότερα