Ιδιαίτερη τιμή στον Φάρο Βαρβασίου από το Σύλλογο Φρουρίου Χίου «ο Άγιος Γεώργιος»

Ο Φάρος Βαρβασίου ευχαριστεί για την ιδιαίτερη τιμή από το Σύλλογο Φρουρίου Χίου «ο Άγιος Γεώργιος» μέσα από την σελίδα

Περισσότερα