Στην Ελλάδα μόνο 3 στους 10 μαθητές επιλέγουν Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ενώ στην Ευρώπη 5 στους 10

Στην Ελλάδα η απασχόληση των αποφοίτων της αρχικής ΕΕΚ είναι σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από την αντίστοιχη των

Περισσότερα