“ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΚΡΑΝΙΩ”  ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ – του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου

“Γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς” (Ιωαν. Η΄, 32) “Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δε η αλήθεια” (Αριστοτέλης)  

Περισσότερα