Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμει στα σχολεία της Χίου 86 tablet

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφαση της Υπουργού Νίκης Κεραμέως αποφασίζει την κατανομή δωριζόμενων αγαθών από το Κοινωφελές Ίδρυμα, Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ» και σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. 86 συσκευές συνολικά.

Συγκεκριμένα  αριθμός Συσκευών ανά σχολείο είναι:
  1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   8
  1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ    4
  3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ    5
  2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΕΙΟ 4
  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΥ 2
  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ    7
  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΧΙΟΥ  1
  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ  1
  1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ  5
  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ  2
  ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ   12
  ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 3
  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ, ΧΙΟΥ  2
  ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΣ – ΕΕΕΕΚ ΧΙΟΥ  1
  1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ – “ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ”  5
  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ 6
  4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ  4
  3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ – Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 3
  2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΕΙΟ 5
  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 1
  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΥ  5

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)